Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

 

Tisztelt Partnerünk!

A 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján cégünk, a D-Thermo-Tech Kft. (székhely: 4320 Nagykálló, Simonyi József utca 60. adószám: 14255887-2-15; a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő elkészítette az új Adatkezelési tájékoztatóját.

Az adatkezelés elveit és szabályait, valamint az adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos információkat a Társaság adatkezelési tájékoztatója tartalmazzák, amely elérhető innen: 

Jelen tájékoztató levél AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – (továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából jött létre.

Tájékoztatjuk Önt, mint érintett személyt, hogy a megadott személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén kezeljük.

Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése és az üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatokat a szerződés, ill. az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig tároljuk.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, email címe, telefonszáma.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Társaság által foglalkoztatott könyvelőknek,könyvvizsgálónak, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

Az Ön jogairól, ill. az adatfeldolgozók személyéről további információk az itt elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, amely elérhető a www.nyiregyhazaklima.hu oldalon

Tisztelettel: Dolhai Attila
ügyvezető
info@nyiregyhazaklima.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Cégünk tiszteletben tartja és védi személyes adatait. Az alábbiakban arról olvashat, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ez a D-Thermo-Tech Kft adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: D-Thermo-Tech Kft adatvédelmi tájékoztató) bemutatja, hogyan kezeljük az Ön által megadott vagy cégünk által összegyűjtött adatokat. Ez a D-Thermo-Tech Kft. adatvédelmi tájékoztató megfelel az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (2016/679/EU) és a helyi jogszabályoknak.

Személyes adatainak gyűjtése, tárolása és feldolgozása a D-Thermo-Tech Kft. felelőssége.

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja

Egy Önnel kötött vagy esetlegesen megkötendő szerződéssel kapcsolatban a személyes adatok feldolgozására a köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy azért van szükség, hogy kérésére még a szerződés megkötése előtt intézkedhessünk, illetve kérésére információkat és ajánlatokat küldhessünk hírlevél formában. Ha az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását, a hozzájárulás visszavonása előtt azonban adatait a D-THERMO-TECH Kft. jogszerűen dolgozza fel. Ha személyes adatait megosztjuk a bűnüldöző hatóságokkal vagy más kormányzati szervvel, arra jogi kötelezettség miatt kerül sor.

Adatfeldolgozók:

D-Thermo-Tech Kft. (4320 Nagykálló, Simonyi József út 60,)

Salesautopilot (1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) tömeges levélkiküldés

Hájas István egyéni vállalkozó (9023 Győr, Ifjúság krt. 34. 3/14) online marketing tevékenységek, www.alkalmazottmarketing.hu

 1. A személyes adatok gyűjtésének oka és célja

A D-THERMO-TECH Kft. az alábbi fő kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjti elsősorban a következő céllal:

2.1. A D-THERMO-TECH Kft. általános üzleti tevékenységének részeként

Személyes adatokat magánszemélyekről, vásárlókról, beszállítókról (ideértve harmadik fél szolgáltatókat is) és más érdekelt felekről gyűjtünk. Ezek az adatok adott esetben kiterjednek a személy nevére, elérhetőségi adataira és más olyan információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzletet kössünk Önnel vagy szervezetével.

2.2. Kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Ha személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton vagy digitális platformjaink segítségével felveszi a kapcsolatot cégünkkel, dönthet úgy, hogy megosztja velünk személyes adatait, például nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait. Ezen személyes adatok birtokában tudunk válaszolni például a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás iránti megkeresésére, hogy intézkedni tudjunk, és ajánlatot adjunk. Az információt adott esetben továbbítjuk más értékesítési vállalatoknak, az érintett független beépítőnek vagy kereskedőnek, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire, vagy egy adott szolgáltatást biztosíthassunk nekik, vagy árajánlatot adhassunk nekik. Egyes folyamatok (pl. árajánlatok készítése) kapcsán felmerülhet az érintett szakemberek (egyéni vállalkozók) személyes adatainak kezelése is, ez vagy az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezelés, vagy az érintett partner hozzájárulása alapján történik.

2.3. Vásárlók és leendő ügyfelek

Adott esetben személyes adatokat gyűjtünk vásárlóinkról és leendő ügyfeleinkről is, többek között a nevüket, az elérhetőségi adataikat, fizetési és bankkártyaadataikat, hitelinformációkat és egyéb olyan információkat, amelyek az adott személlyel vagy szervezettel az üzletkötéshez szükségesek. A vásárló megrendelésének feldolgozásához ezen információkat adott esetben továbbítjuk a kereskedőnek vagy független beépítőnek vagy logisztikai partnernek, például a termékek vásárlóhoz történő kiszállítása vagy annak érdekében, hogy választ tudjunk adni vásárlóink kérdéseire.

2.4. Üzleti fejlesztés

Az Ön által a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és a digitális platformjainkon gyűjtött személyes adatokat vásárlóink jobb megismerésére és arra használjuk fel, hogy érdemi kommunikációt folytathassunk, és releváns kínálatot ajánlhassunk a cégünkkel. Személyes adatokat termékfejlesztési célokra is felhasználunk.

2.5. Marketingkommunikáció

Hozzájárulása – ha arra szükség van – esetén személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy tájékoztassuk a D-THERMO-TECH KFT üzleti tevékenységeiről, termékeiről és szolgáltatásairól. Ha a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni, bármikor egyszerűen és térítésmentesen leiratkozhat marketingkommunikációs szolgáltatásunkról. A leiratkozáshoz a linket az e-mailek alján találja, vagy e-mailben és postai úton is megkereshet minket a leiratkozáshoz. Amennyiben leiratkozik marketingkommunikációs szolgáltatásunkról, személyes adatait egy hónapon belül töröljük, hacsak adatainak feldolgozása nem a 2.1–2.9. pontban említett célokból történik.

2.6. Látogatói és vásárlói felmérések

A cégünk szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó felmérések keretében adott esetben személyes adatokat gyűjtünk a digitális platformokra látogatóktól és vásárlóktól. Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel marketingkommunikációs célokra.

2.7. Képzések partnereknek

A termékek beépítésével foglalkozó kivitelező vállalkozások és általuk foglalkoztatott alkalmazottak felkészültségének biztosítása érdekében D-THERMO-TECH KFT képzéseket szervez. A képzésekkel kapcsolatban bekért személyes adatok (pl. egyéni vállalkozók egyes adatai) legtöbbje a képzések lebonyolításához, a résztvevők képzési történetének nyomon követéséhez szükséges. Az online képzésekhez regisztráció szükséges. Az online képzések igénybe vétele és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás alapvetően önkéntes, ugyanakkor az építőanyag forgalmazók esetében a képzésen való részvétel engedmény feltétele, a regisztráció elmulasztása, vagy a leiratkozás az engedményre való jogosultság akadálya.

2.8. Rendezvények partnereink számára, sportesemények

A D-THERMO-TECH  Kft. időről időre különböző rendezvényeket szervez partnerei számára, illetve kivételes esetekben lehetőséget biztosít sporteseményeken történő részvételre. Ezen események megszervezéséhez, a szükséges foglalások intézéséhez szükséges mértékben személyes adatokat is kezel és szükség esetén a szervezésben résztvevő harmadik személyeknek (pl. utazási iroda, biztosító, sportesemény helyszíne) is továbbítja. A rendezvényekről fotók, videók készülhetnek, melyeket a D-THERMO-TECH Kft. saját tevékenységeinek kommunikációja során pl. közösségi oldalán, magazinokban, weboldalán közzéteheti. Olyan felvételek felhasználása, melyen az érintett felismerhető, egyedi ábrázolásmóddal szerepel, az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

2.9. Leendő alkalmazottak és alvállalkozók

Adott esetben bizonyos információkat gyűjtünk a cégünknél állásra jelentkezőkről, illetve a vállalattal alvállalkozói szerződést kötőkről, amelyek kiterjednek a nevükre, elérhetőségi adataikra, szakmai múltjukra, bizonyítványaikra és okleveleikre, a releváns nyilvántartások ellenőrzésére és a szakmai érdeklődéssel kapcsolatos információkra. Ezeket az információkat adott esetben közvetlenül az érintettektől, fejvadász szakemberektől és az érintett személy korábbi munkaadóitól és másoktól szerezzük be, többek között referenciákból és nyilvános elérhető forrásokból. Az információkat alátámasztásként és segítségként annak eldöntéséhez használjuk fel, hogy kínáljunk-e állást az érintett személynek, illetve kössünk-e szerződést az adott személlyel.

2.10. Jogkövetés

Személyes adatokat a törvény által előírtaknak megfelelően gyűjtünk.

A cégünk által gyűjtött személyes és nem személyes adatok bizalmas információnak minősülnek, azokat a 2. és 4. szakaszban említett esetek kivételével soha nem értékesítjük vagy adjuk bérbe harmadik félnek.

 1. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat

Akkor gyűjtünk Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, amikor Ön termékeket, szolgáltatásokat vagy tájékoztatást kér tőlünk, feliratkozik nálunk, részt vesz nyilvános fórumainkon vagy egyéb tevékenységet végez digitális platformjainkon, kitölti vásárlói felmérésünket vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

Információkat különböző technológiák, például sütik segítségével gyűjtünk. A sütikre vonatkozó szabályzatunkat itt találja:

3.1. Egyéb web helyekre mutató linkek

Ez a webhely más web helyekre (például Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Pinterest) mutató linkeket tartalmaz, amelyekre ezen D-THERMO-TECH  adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy cégünk nem hagy jóvá más web helyeket és azok tartalmait. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes Ön által felkeresett oldal adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. Adatainak megosztása más vállalatokkal

Cégünk az alábbi néhány eset kivételével nem osztja meg az Ön személyes adatait:

 • Ha egyes csoportközi társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk nevében nyújtanak szolgáltatásokat, például áru- és alkatrészszállítás, csomagkézbesítés, szervizszolgáltatás (pl. javítás, alkatrészcsere, karbantartás, kiegészítő felszerelés), szakvélemény készítés, helyszíni felmérés és konzultáció, postai levelek, e-mailek és SMS-ek kiküldése és vevőszolgálat. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.
 • Ha egyes csoportközi társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk megbízásából működtetnek digitális platformokat és eszközöket, például online ár-ajánlatkészítő, pontgyűjtő program, pénzvisszatérítéses akció, nyereményjáték, képzési rendszer vagy ezek a társaságok biztosítják azokat a digitális platformokat és eszközöket például e-dm küldéshez, Live Chathez, amelyek felhasználásával tartunk kapcsolatot Önnel. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.
 • Ha egyes harmadik felek a vállalatunk megbízásából készítenek fotókat és videófelvételeket, például nyereményjátékok nyerteseiről, adományozottakról, képzések, események és rendezvények résztvevőiről. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.
 • Vásárlóink biztonsága és védelme, jogaink és tulajdonunk védelme, vagy jogi eljárás lefolytatása érdekében, illetve más olyan esetben osztunk meg személyes adatokat csoportközi társaságokkal és harmadik felekkel, amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatközlést jogszabályok írják elő.
 • Ha Ön engedélyezi számunkra személyes adatainak harmadik felekkel való megosztását, például:
 • Úgy dönt, hogy személyes adatait megosztja egyes körültekintően kiválasztott vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos ajánlatokkal és promóciókkal kereshessék meg Önt
 • Ha arra utasít minket, hogy személyes adatait megosszuk harmadik felek által működtetett oldalakkal vagy platformokkal, például közösségi hálók oldalaival.
 • Ha külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, a személyes adatait feldolgozó szolgáltatóval adatfeldolgozási szerződést kötünk.

Beszállítóink folyamatosan változnak. Jelentős adminisztratív terhet jelentene tehát egy minden adatátvevőt tartalmazó lista állandó aktualizálása. Önt is minden olyan esetben értesítenünk kellene, amikor egy újabb adatátvevőt alkalmazunk vagy egy adatátvevőt már nem alkalmazunk többé, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez terhes lenne az Ön számára. Ezért úgy véljük, átláthatóbb és felhasználóbarátabb, ha minden adatátvevő felsorolása helyett csak azok kategóriáiról tájékoztatjuk.

5.Ellenőrzés és döntési lehetőség

Cégünk lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos ellenőrzést gyakoroljon az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtése, felhasználása és megosztása felett, illetve hogy döntést hozhasson ezzel kapcsolatban. A helyi jogszabályok függvényében Önnek az alábbiak tekintetében van ellenőrzési és döntési lehetősége:

 • Megváltoztathatja a feliratkozásokkal, hírlevelekkel és értesítésekkel kapcsolatos korábbi döntését
 • Eldöntheti, hogy szeretne-e marketingkommunikációs anyagokat kapni tőlünk azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt
 • Eldöntheti, hogy személyes adatait megoszthatjuk-e más vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban marketingkommunikációs anyagokat küldhessenek Önnek
 • Eldöntheti, hogy szeretne-e célzott hirdetéseket kapni hirdetési szolgáltatóktól, adatcsere keretében, illetve marketingelemző vagy más szolgáltatótól
 • A pontatlan vagy hiányos adatok kijavítása érdekében betekintést kérhet az általunk Önről tárolt személyes adatokba, valamint bizonyos körülmények között kérheti az általunk Önről tárolt adatok másik adatkezelőnek történő átadását, korlátozott kezelését, illetve nyilvántartásainkból való törlését (személyeket megillető jogok). Személyes adatainak általunk való feldolgozását meg is tagadhatja.
 • Ellenőrzési és döntési jogával a vevőszolgálat vagy a helyi adatvédelmi felelős megkeresésével vagy az Ön részére megküldött közleményekben foglalt utasítások követésével élhet, és hasonló módon nyerhet betekintést személyes adataiba is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Öntől, egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem feltétlenül fogunk tudni eljuttatni Önhöz, és bizonyos szolgáltatásainknál nem fogjuk tudni figyelembe venni preferenciáit és azt, hogy mi érdekli Önt. Ha az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott vagy tárolt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@nyiregyhazaklima.hu e-mail címen.

Jogainak gyakorlására irányuló kérésére egy hónapon belül reagálunk, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot két hónappal meghosszabbítsuk. Ha a válaszadási időt meghosszabbítjuk, erről a kérés időpontjától számított egy hónapon belül értesítjük Önt.

 1. Adatbiztonság, adatok sértetlensége és megőrzése

Személyes adatainak biztonsága, sértetlensége és védelme rendkívül fontos a számunkra. Cégünk olyan technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, amelyek célja, hogy védjék személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, felhasználással és módosítással szemben. Biztonsági eljárásainkat időről időre felülvizsgáljuk, hogy tekintettel legyünk a legújabb technológiákra és módszerekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem létezik tökéletes vagy támadhatatlan biztonsági intézkedés.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg arra az ebben a D-THERMO-TECH KFT adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy tesznek lehetővé (pl. 2000. évi C törvény a számvitelről szerint 8 év, 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szerint 5 év, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerint 5 év). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonását követően a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Az információkat aktualitásuk megőrzése érdekében rendszeresen frissítjük.

 1. Adattovábbítás, adattárolás és az adatok általános feldolgozása

Amennyiben személyes adatait továbbítjuk, eltároljuk vagy feldolgozzuk, minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében. Mindemellett az Európai Unióból továbbított személyes adatok felhasználása vagy közzététele esetén betartjuk az EU keretrendszerének feltételeit, az Európai Bizottság által elfogadott standard szerződéses rendelkezéseket alkalmazzuk, és az Európai Unió jogának megfelelő egyéb eszközöket alkalmazunk a megfelelő biztosítékok biztosítására, illetve kikérjük hozzájárulását.

Személyes adatait az Európai Unióban található szervereken tároljuk.

 1. A D-THERMO-TECH KFT adatvédelmi tájékoztató módosítása

Előfordulhat, hogy időnként a legújabb technológiák, iparági gyakorlatok, szabályozói követelmények miatt vagy egyéb okokból módosítanunk kell ezt az adatvédelmi tájékoztatót. A legfrissebb változatot digitális platformjainkon minden esetben közzétesszük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót. Ha a vonatkozó jogszabály ezt előírja, kikérjük hozzájárulását.

 1. Észrevételek és kérdések

Ha észrevétele vagy kérdése van az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a D-THERMO-TECH Kft.-t, cím: 4320 Nagykálló, Simonyi József utca 60., e-mail: info@nyiregyhazaklima.hu

Ha adatainak feldolgozásával kapcsolatban problémája van, panasszal élhet. A céghez az adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségi adatok segítségével fordulhat. Panasztételkor a panaszos nevét és elérhetőségét közölni kell a D-THERMO-TECH Kft. részére. Panaszát kivizsgáljuk, arra egy hónapon belül reagálunk. Ha úgy ítéli meg, hogy cégünk nem oldotta meg kielégítően panaszát, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

 1. Kapcsolat– www.nyiregyhazaklima.hu

A webhely a D-THERMO-TECH Kft. tulajdona, azt az említett cég működteti.
Ezt az adatvédelmi tájékoztatót utoljára 2018. májusban frissítették.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-118972/2017

Dolhai Attila ügyvezető
D-THERMO-TECH Kft.
4320 Nagykálló, Simonyi József utca 60.
Email: info@nyiregyhazaklima.hu